Bijtend zuur Hoewel de wegen der uitgeverijen ondoorgrondelijk zijn, zit er soms toch enige lijn in hun uitgeefgedrag. De laatste tijd blijken veel in het Nederlands vertaalde romans pas jaren