Ontroering nagenoeg uitgesloten Het is unfair om elk boek langs dezelfde (strenge) literaire meetlat te leggen. Taaltechnische innovaties, een subtiele ondertoon, een doordachte vorm kunnen een tekst weliswaar naar een