Afgelopen donderdag plaatste recensent Taede A. Smedes in de Volkskrant een stuk waarin hij printing on demand en publishing on demand door elkaar haalde. Kern van zijn betoog was dat