Ik ben veertien en de tijd begint te dringen Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw reageerden jeugdauteurs op het antiautoritaire, revolutionaire maatschappelijke gedachtegoed: ze integreerden een keur aan