Sinds tien weken worden de literaire boekenbijlagen achtervolgd door de Lezeres des Vaderlands die elke week een Loden Leesbril uitreikt aan de meest vrouwonvriendelijke bijlage. Amusant en soms wat vilein