De speler verliest altijd Thema van de Boekenweek is dit jaar ‘Verboden vruchten’. Er zijn inderdaad heel wat romans die over verboden vruchten gaan, zoals er ook heel wat romans