Het ontbreekt niet aan pretentie De Afrikaanse filosofie ubuntu is volgens Mogobe Ramose in staat om voor wereldvrede te zorgen, en hij schreef hij met dat doel het boek Ubuntu,