Er was al een versie in het Fries en een versie in het Nederlands, maar Tsead Bruinja heeft nu ook dichters met een andere moedertaal gevraagd of ze zijn Boekenweekgedicht