Er was al een versie in het Fries en een versie in het Nederlands, maar Tsead Bruinja heeft nu ook dichters met een andere moedertaal gevraagd of ze zijn Boekenweekgedicht vertalen. Guillaume Pool bood al aan om het gedicht naar het Sranan te vertalen. Maar de eerste vertaling is van de hand van Sebastiaan Roes die het gedicht in het Achterhoeks heeft vertaald. Hij maakte er ook een filmpje bij: