Een inzicht gevende prequel Ballade: Een kort, vaak gezongen dramatisch gedicht met veel herhalingen, tot in de 19de eeuw veelal mondeling overgeleverd. Toen trok de vorm de aandacht van romantici