Wat open ligt John Wood schrijft: ‘Achterlaten wat nog open ligt is onverdraaglijk. / De open wonden, het onherstelbare, het onvervulde verlangen. / Het verlangen naar hetgeen je nooit zult