De gedachte als vader van de ervaring Filosofen zijn mensen die worstelen en vrienden bij wie je te rade kunt gaan als je het zelf moeilijk hebt. Dit inzicht ontleende