Volgens Clara Eggink was J.C. Bloem maar aan één ding echt verslaafd. Niet aan drank, maar aan boeken. De dichter liet bij zijn dood in 1966 dan ook een woonboot vol met boeken na. Zo’n vijfhonderd exemplaren werden na een strenge selectie aangekocht door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, terwijl het overgrote deel in februari 1968 onder de hamer kwam bij veilinghuis Beijers. Bloem was een bibliofiel – al was je dat in zijn tijd misschien al snel. De dichter ontving boeken met opdracht van Roland Holst, privé-uitgaven van Du Perron in een oplage van slechts 50 stuks en op naam van Mr. J.C. gedrukte luxe-exemplaren van deeltjes uit de bibliofiele reeks Palladium. Daar hoefde hij weinig moeite voor te doen. De boeken belandden als vanzelf in de boekenkast van Bloem.

In de briefwisseling met boezemvriend Aart van der Leeuw laat Bloem zich soms van zijn bibliofiele kant zien: van Van der Leeuws boeken Kinderland (1914) en Herscheppingen (1916) blijkt hij nadrukkelijk exemplaren in wat sjiekere uitvoering te willen bezitten, namelijk gedrukt op papier van Van Gelder. In een brief van 16 december 1919 dankt Bloem zijn collega Van der Leeuw voor de toezending van diens net verschenen verhalenbundel Sint-Veit en andere vertellingen (1919), en nu vraagt hij wederom: ‘Wil je ook een Hollandsch ex. voor mij reserveeren?’ Bloem heeft het plan om ook deze Van der Leeuw mooi te laten herbinden bij Proost & Brandt. Hij houdt van dit boek, wat moet hij anders met twee exemplaren? Zijn genegenheid uit hij bovendien door Sint-Veit in maart 1920 voor De Gids te bespreken.

Bloem gaat dood, de boeken blijven. De nijvere bibliothecaris pikt in 1966 dat luxe-exemplaar van Van der Leeuws verhalenbundel er natuurlijk meteen uit, al maakt de moderne technologie der catalogi het me onmogelijk om dit te verifiëren. Het ‘gewone’ exemplaar van Sint-Veit, dat Bloem zo blij uit een envelop haalde, staat na onbekende omzwervingen bij mij op de plank. De handgeschreven opdracht van de auteur is simpel: ‘Voor Jacques/ van Aart/ December 1919’.