Sint Nikolaas in den Boekwinkel

Wel hoe! kwam Sint Niklaas
  Zoo waar nu weêr hier,
Om boekjes te koopen? –
  Dat doet mij plezier;
Want zie, dat ’s nog beter
  Dan koek of banket;
Een boekje met prentjes
  Geeft jaren lang pret.
O, vond ik er morgen
  Maar een in mijn schoen!
Gaf hem en zijn knecht dan
  Een hand en een zoen.

Jan Schenkman

In 1850 schreef Jan Schenkman het boek Sint Nicolaas en zijn knecht. Een boek met versjes en prenten. Later werden er nieuwe prenten gemaakt zoals de onderstaande uit de druk van 1907. Jan Schenkman (1806-1863)voegde veel elementen aan het Sinterklaasfeest die vandaag nog steeds gebruikt worden. Dick Maas mag Schenkman wel dankbaar zijn, want de Sint die met zijn paard over de daken rijdt is waarschijnlijk bedacht door deze negentiende-eeuwse auteur.

Op DBNL is deze maand het volledige boek toegevoegd aan de toch al enorme digitale collectie. De transscriptie van de editie uit ca. 1905 laat nog enkele fouten zien.

Met de strekking van het gedicht stemt de redactie van Tzum van harte in.