Nick ter Wal, Tzum-redacteur, is naast margedrukker ook een eminent A. Marja-kenner. Hij is onder meer bezorger van de laatste druk van Snippers op de rivier van A. Marja (en samen met ondergetekende bloemlezer van Marja’s poëzie in Ergens halverwege zweven). In een megabibliofiele uitgave Geen mooij-schrijverij voor u en mij! heeft hij de tot nu toe bekende handtekeningen met opdracht van A. Marja in dichtbundels en zijn roman verzameld.

Je moet wel heel erg van A. Marja houden om dat te doen. Ter Wal heeft er maar liefst 92 getraceerd (alhoewel de collectie Ruben van Gogh ontbreekt – misschien voor de tweede druk?). Marja had hele obligate opdrachten zoals de foto van een opdracht uit mijn collectie hieronder toont, maar hij kon ook kleine rijmpjes afleveren.

Aan de Friese bard Douwe Tamminga schreef hij voorin de bundel Confidentieel:

‘Toen ik, bij Slauerhoff,
u, waarde Douwe, trof
vroegt gij, een weinig zuur,
’t geschrift dat ‘k u hier stuur!
Wil het in vriendschap lezen,
van de oude wrok genezen!’

Wat te denken van de mysterieuze boodschap voorin Eenvoudig schilderij:

voor Zus en Aart, in vriend-
schap van den man, die
verschrikt uit het bad kroop.’

Wat is daar gebeurd?

A. Marja – Geen mooij-schrijverij voor u en mij! (bezorgd door Nick ter Wal). PS, Groningen, 24 blz. (de uitgave is niet in de boekhandel te krijgen, maar voor €8,-, inclusief portokosten, te bestellen bij Nick ter Wal)