In het Provinciehuis in Groningen heeft de in Amsterdam wonende, uit Friesland afkomstige dichter, schrijver en muzikant Nyk de Vries zijn nieuwe bundel Per ongeluk reed ik naar het zuiden gepresenteerd. De bundel is het resultaat van het Belcampostipendium dat De Vries eerder dit jaar toegekend had gekregen. De jury (bestaande uit Roos Custers, Jan Glas en Kasper Peters) toonde zich in het juryrapport vol lof over de dichter van prozaverzen en over de nieuwe bundel: ‘Nyk leidt de lezer niet in, hij schrijft frontaal, zonder uitgebreide introducties. Je zit onmiddelijk in het hoofd van de schrijver, ook omdat de taal nonchalant oogt, ongepolijst, bijna naïef. Zoals je bij een naïef schilder ook de meest vreemde perspectieven kunt hebben, volle collage-achtige schilderijen die niet schuilgaan achter techniek en daardoor een heel eigen en toegankelijk verhaal vertellen.’

Nyk de Vries – Per ongeluk reed ik naar het zuiden. Uitgeverij Philip Elchers, Groningen. €11,50.