Nog één nummer zal er verschijnen aan het eind van het jaar en dan stopt de papieren Tzum. De redactie, bestaande uit Roos Custers, Nick ter Wal en Coen Peppelenbos heeft dat afgelopen zondag besloten in de trein op weg naar de boekpresentatie van L.H. Wiener. Ter hoogte van Nijkerk viel het besluit. Met het laatste nummer erbij zullen er in totaal 56 verschenen zijn (waaronder enkele dubbelnummers).

Directe oorzaak van het opheffen van het blad is niet een onderling meningsverschil over de te volgen koers, want de Tzum heeft nooit een vastomlijnd programma gehad. De redactieleden hadden echter wel verschillende ambities. Zo wilde ondergetekende zich meer richten op deze site.

Tzum.info loopt intussen meer dan goed. De bezoekersaantallen nemen fors toe. Er komen ook steeds meer recensies, interviews, reportages en columns op de site. Het kan zo zijn dat er enkele zaken uit de papieren Tzum worden overgenomen op de site. Daar beslissen de vaste medewerkers zelf over.

Het besluit stemt licht melancholisch, maar af en toe moeten bladen ook stoppen en moeten mensen iets anders gaan doen. Dat is goed.

De Tzum-prijs, die al voor een groot deel op deze site ‘gecoverd’ wordt, blijft natuurlijk bestaan.

Het eerste nummer van Tzum verscheen in 1998 bij Frysk en Frij in Leeuwarden. Na een conflict met de uitgever over de inhoud (de uitgever wilde er een regionaal blad van maken), stapte de redactie over naar Groningen. Peter ten Hoor richtte toen Uitgeverij kleine Uil op om het blad te kunnen uitgeven.