Een van de meest rare foto’s die we hebben opgenomen in het Basisboek Literatuur is deze. We zien de geest van Sir Arthur Conan Doyle, de schepper van Sherlock Holmes. Conan Doyle had een bewogen leven (onder meer opgetekend door Julian Barnes in de roman Arthur en George), maar bleef ook na zijn dood bewegen.

Dat beweerde althans de weduwe van Conan Doyle die door middel van spiritistische séances kon bewijzen dat haar man nog in leven is. Volgens het bijschrift van het Nationaal Archief op Flickr kon ze dat dankzij de hulp van het fotografische medium mr. Hope. Dit is het wetenschappelijke bewijs.