Schrijver en dichter Paul Gellings krijgt een wetenschappelijke Franse onderscheiding. Hij wordt aankomende donderdag benoemd tot Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (Ridder in de Orde der Academische Palmen). Hij zal zijn onderscheiding krijgen op het Institut Français.

Gellings wordt onderscheiden voor de manier waarop hij de afgelopen veertig jaar de Franse taal en cultuur voor het voetlicht heeft gebracht. Hij heeft gedichten van dichter Rutger Kopland in het Frans vertaald en gepubliceerd. Ook schreef hij een wetenschappelijk werk over de Franse schrijver Patrick Modiano. Daarnaast is de schrijver adviseur Nederlandse literatuur van uitgeverij Gallimard en publiceert hij regelmatig gedichten, artikelen en vertalingen in Franse tijdschriften.

De onderscheiding wordt in Frankrijk jaarlijks duizenden keren toegekend, maar bijna nooit aan een buitenlander. In Nederland werd eerder Prins Bernhard onderscheiden in de Orde der Academische Palmen. Gellings is ridder, Prins Bernhard was commandeur.