Zes cd’s met Nederlandstalige poëzie stelde Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr het publiek op de Dag van Taal, Kunst en Cultuur in het vooruitzicht. Niet alleen moderne poëzie, maar juist ook klassieke dichters wil Nasr onder de aandacht brengen. Hij pleitte voor meer feitenkennis in het onderwijs. Ook lichte dwang was niet erg. Jongeren verplichten om iets te lezen of een bepaald toneelstuk te bekijken kan misschien niet direct, maar misschien wel later leiden tot esthetische beleving. Jongeren kunnen ‘aangetast’ worden door literatuur zoals gelovigen aangeraakt worden door het geloof. Dat vraagt om leraren die bijvoorbeeld Leopold durven voor te lezen in de klas.