Er zijn schrijvers die Facebook telkens weer verlaten en er zijn schrijvers die er graag vertoeven. Een kleine steekproef naar de hoeveelheid vrienden van schrijvers. Onder de duizend vrienden tel je niet echt mee. De limiet van Facebook is 5.000, maar Ilja Leonard Pfeijffer spant de kroon op dit moment met 5.003 vrienden. Zo word je dus een beroemde schrijver.