Diederik Kraaijpoel, beeldend kunstenaar en docent bij Academie Minerva in Groningen, is woensdagavond overleden. Hij werd 83 jaar. Kraaijpoel schreef ook enkele polemische boeken waarin hij het opnam voor de figuratieve kunst en een afkeer tentoonspreidde ten opzichte van te makkelijke abstracte of conceptuele kunst. Zijn pamflettistische boek De nieuwe salon (1989) kun je lezen als een aanklacht tegen een doorgedraaide kunstwereld. Een paar jaar later verscheen het boek Was Pollock kleurenblind? 

Kraaijpoel was als kritisch volger van de kunst (onder meer voor Vrij Nederland) omstreden. Op zijn eigen website is een keur te zien van het werk dat hij zelf maakte.