Tsead Buinja, Anne Feddema, Elmar Kuiper, Albertina Soepboer, Abe de Vries en Cornelis van der Wal lezen voor.