De provincie Fryslân schaft de Obe Postmapriis (voor een vertaling in of uit het Fries) en de Fedde Schurerprijs (voor het beste debuut) af. Dat staat in de nieuwe Nota Cultuur, taal en onderwijs van de provincie.

De twee prijzen (met een gezamenlijk prijzengeld van vierduizend euro) bestaan sinds 1984 en worden iedere drie jaar uitgereikt. Dit besluit komt op een opmerkelijk moment; a.s. vrijdag wordt de prijs aan de winnaars van dit jaar uitgereikt.

Onder schrijvers in Fryslân is ontstemd gereageerd op deze bezuiniging. De Friese schrijvers Abe de Vries, Elmar Kuiper, Elske Schotanus en Hilda Talsma hebben op Facebook opgeroepen tot actie. Inmiddels heeft een groep van ongeveer veertig schrijvers een lijst ondertekend en aangekondigd de prijsuitreiking te zullen gebruiken om hun ongenoegen te tonen.

Van de Gysbert Japicxpriis (voor oorspronkelijk Fries werk) wordt het prijzengeld verdubbeld: van vijf- naar tienduizend euro.

Voor wie Fries leest: hier, hier en hier.