Op zondag 21 oktober sprak Jean Pierre Rawie tijdens Zondagschrijvers (de maandelijkse literaire zondagmiddag in de Bibliotheek Groningen) over zijn pas verschenen bundel De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Pas bij de derde druk van de bundel verscheen in het colofon een dankwoord aan het Nederlands Letterenfonds. Rawie was namelijk op de vingers getikt door een ’toornige’ meneer van het fonds. Tien jaar geleden had de auteur een toelage gekregen, waarom werd daar nu niet fatsoenlijk en volgens het reglement voor bedankt? Dat het om recent werk gaat – de meeste gedichten schreef Rawie na zijn beroerte, in het afgelopen jaar – deed niet ter zake. Daarom nu toch een dankwoord. Speciaal voor het Nederlandsch Letterenfonds en haar fantastische geheugen.