Een opmerkelijke bijdrage van uitgever Reinjan Mulder over de biografie van Nop Maas over Gerard Reve stond gisteren in NRC Handelsblad en nu op zijn eigen blog.

Tot de eerste van die normen behoort de regel dat een biograaf vrij is, ja zelfs verplicht is, om zijn eigen mening te geven over wat hij gevonden heeft.

En ook, dat hij vrij is om naar believen te citeren uit reeds gepubliceerde bronnen.

Zeker wat door anderen is vastgesteld of geciteerd, moet onbeperkt door de biograaf herhaald kunnen worden.

Dat de overheid nu middels subsidiëring heeft meegewerkt aan een dergelijke zwijgplicht is iets wat haar ernstig kwalijk te nemen is.

Lees het hele stuk hier.