De donkere kamer van Damokles is van 1 tot en met 30 november het uitverkoren boek van Nederland Leest. Tzum.info heeft de hand weten te leggen op de eerste exemplaren en geeft een voorproefje van die actie. De roman van Willem Frederik Hermans wordt in twee kleuren uitgegeven: groen en rood. Er zit een boekenlegger bij met aan de ene kant de tekst ‘wie dit leest is goed’ en aan de andere kant ‘wie dit leest is slecht’, ongetwijfeld aansluitend bij een van de centrale vragen bij het boek: kun je weten wie goed of slecht is tijdens de oorlog?

 

Het boek wordt voorafgegaan door een voorwoord van Claudia de Breij, die geen tijd had om tijdens de campagne mee op tournee te gaan. Ze vindt De donkere kamer van Damokles een troostrijk boek:

In een wereld waarin de mensen slecht zijn, ‘en hoe slecht zie je pas tijdens een Duitse bezetting’, laat de bikkelharde Hermans een sprankje hoop gloren. Althans, mij stemt het hoopvol, dat geworstel van zijn personages. Natuurlijk, ze zullen sterven van de dorst. Maar dat weerhoudt ze er niet van toch dapper te proberen het brandende vlot te blussen. Dat biedt troost. Dat, en dat je tijdens het lezen het comfortabele gevoel bekruipt dat het met Hermans’ personages altijd nog een heel stuk slechter gaat dan met jou.

Niets lukt zijn personages. Maar hun worsteling is zo troostrijk.