Aan de hand van fragmenten uit interviews wordt een profiel van Bernlef geschetst.