Vandaag heeft het Letterkundig Museum een bronzen borstbeeld van Hella S. Haasse, gemaakt door Ellen Wolff verworven. De kunstenares heeft het beeld in bruikleen afgestaan aan het museum. Het beeld komt in de ‘Nationale Schrijversgalerij’ te staan.