Erg geliefd bleek de Engelse staatsman Oliver Cromwell niet te zijn na zijn dood. Tweeëneenhalf jaar na zijn begrafenis werd zijn lichaam weer opgegraven en postuum geëxecuteerd. Of dat nog niet genoeg was, werd zijn hoofd gescheiden van het lichaam en op een stok tentoongesteld.

Er zijn genoeg verklaringen denkbaar voor deze wraak, maar één van de verklaringen was dat hij een verbod instelde om Kerstmis te vieren. In het bovenstaande handschrift kun je lezen dat de mensen dat verbod overtraden, alhoewel er streng gestraft werd.

Cromwell had als Puritein religieuze bezwaren tegen het kerstfeest. Er bestaan altijd wel religieuze bezwaren. Het verbod duurde van 1644 tot 1660. Tot twee jaar na de dood van Cromwell dus. Een jaar later kreeg het koningshuis zijn macht terug en verloor Cromwell zijn kop. Die kop werd twintig jaar, twintig Kerstmissen dus, in de Westminster Hall tentoongesteld.