Wat hebben Peter Buwalda, Vonne van der Meer, Oek de Jong, Gerbrand Bakker, Martin Bril, Mensje van Keulen, Guus Bauer, Rob Schouten, Manon Uphoff en vele vele anderen gemeen? Ze zijn ooit te gast geweest in ‘De Literaire Hemel‘, het literatuuprogramma dat in het vrome plaatsje Amen in Drenthe gemaakt wordt. Het programma heeft meestal een landelijke gast, een gast uit de regio en een gast die iets komt vertellen over een overleden schrijver. Vanuit Groningen en Drenthe komen mensen af op het programma onder leiding van Annette Timmer en Albert Haar in café De Amer in Amen.

De penningmeester kreeg vorige week de volgende mail:

Het college heeft vandaag besloten de subsidieaanvraag af te wijzen. De provincie is gestart met een nieuwe beleidsperiode waarbij het cultuurbeleid zich vooral kenmerkt door opschaling van projecten naar een provinciaal belang. Uw aanvraag achten wij binnen dit nieuwe beleid qua bereik als te gering om een provinciale subsidie aan te verlenen. Daarnaast geldt als algemene afwijzingsgrond de regel dat aanvragen onder de 5.000,– euro worden afgewezen, (artikel 5 lid b) Deze regel is ondermeer ingesteld om inhoud te geven aan het beleid van de provincie om enkel grootschalige projecten te honoreren.

Binnenkort zal uw organisatie het definitieve besluit ontvangen.

Het is zeer de vraag of de mensen bij de provincie ooit in het literaire café zijn geweest als ze deze mail schrijven. Je kunt niet volhouden dat ‘De Literaire Hemel’ geen uitstraling heeft voor de hele provincie.

Het lijkt of de provincie Drenthe in hoog tempo bezig is alle succesvolle literatuurevenementen de nek om te draaien. Eerder werd de subsidie voor Zomerzinnen al ingehouden, waarna er toch een doorstart kwam met Nazomerzinnen en, binnenkort, Winterzinnen.