Op de site van Ooteoote de aankondiging van het laatste nummer van het literaire tijdschrift Parmentier. Het blad bestond 21 jaar, maar door het stopzetten van de subsidies van het Nederlands Letternfonds en de provincie Gelderland is het blad niet langer rendabel. Het laatste nummer is verkrijgbaar voor 9 euro.

Het is, kortom, een nummer geworden waar kunstminnend Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Bedoeld wordt: iedereen die het geschreven Nederlands machtig is. De kunst is weliswaar een zaak van de elite, maar van de elite van de geest, waartoe in principe iedereen kan behoren, zoals Lucebert terecht eens stelde.

Parmentier had ongeveer 100 abonnees.