Iets minder dan het Letterkundig Museum gisteren bekend maakte, maar met 25.000 bezoekers in een jaar heeft ook Museum Meermanno een bezoekersrecord gehaald. Het met sluiten bedreigde museum moest allerlei draconische maatregelen nemen om genoeg eigen inkomsten te genereren om nog voor een subsidie in aanmerking te komen. Per 1 januari is ook een derde van het personeelsbestand wegbezuinigd. Toch is het Haagse Museum positief over de toekomst:

Museum Meermanno is een succesvol en financieel gezond bedrijf. De forse bezuinigingen van de overheid met voor Meermanno een korting van maar liefst 25% op de exploitatie worden dan ook door vele bezoekers en stakeholders van het museum als onterecht ervaren. (…) Museum Meermanno blijkt niet alleen levensvatbaar, het is en blijft springlevend!