Bibliofielen van Nederland opgelet: de rede die L.H. Wiener op 30 oktober heeft uitgesproken op de tweede verjaardag van Harry Mulisch, tijdens een herdenkingsbijeenkomst in het Haarlemse stadhuis is nu als bibliofiele uitgave op de markt gekomen.

Illustrator Eric J. Coolen heeft op eigen initiatief en met eigen financiële middelen Een handreiking over tijd en ruimte heen het licht doen zien. Het boekje is verfraaid met een getekend portret van Mulisch en een blindstempel met mijn naam. Biograaf Nop Maas heeft het gezet en gedrukt. Het boekje is verfraaid met een getekend portret van Mulisch en een blindstempel met de naam en het konterfeitsel van L.H. Wiener. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

Voor €7,50 + verzendkosten kunt u dit kleinood bestellen via de auteur, die zorgt dat de bestellingen bij Eric J. Coolen komen die voor de afhandeling zal zorgen.