Twee weken geleden publiceerden we een reactie van Michiel van Diggelen, biograaf van Ab Visser, waarin hij reageerde op de onmin tussen hem en de weduwe van de schrijver. Vandaag reageerde Margreet Hirs op Van Diggelen:

Ik heb Michiel van Diggelen slechts eenmaal persoonlijk gesproken in café De Jaren.
Tijdens dat gesprek zaagde hij mij door over mijn seksleven met Ab Visser. Dat scheen hem hevig te fascineren.
En wel in die mate dat ik hem op een gegeven moment toevoegde: ‘Ik ga je echt niet mee tussen de lakens nemen.’
Hij liet echter niet af en bleef mij per e-mail bombarderen met perverse vragenlijstjes die ik ter vermaak aan vrienden en vriendinnen doorstuurde. Hij verwierf onder hen de bijnaam gristengriezel.

Hij had een vreemd idee van een biografie schrijven.
Hij en ik moesten daar in de flat van zijn broer een paar maal per week aan werken, had hij bedacht. Hij ja, ik niet.
Ik had jarenlang een ernstig zieke man te verzorgen en voor niets of niemand tijd.
En zeker niet voor zo’n onbenul als van Diggelen.

De biografie bevat honderden fouten. Er is heel veel dat van Diggelen niet weet, maar daar past hij een mouw aan. De veronderstelling in de ene regel is in de volgende een conclusie geworden. Hij rommelt maar wat aan.

En dan: ik was helemaal niet al jarenlang van plan een biografie over Ab Visser te schrijven.
Ik ben daar pas serieus over na gaan denken, zoals uitgevers en collega’s weten, toen ik dat gescharrel van van Diggelen zag dat hij me ongevraagd deed toekomen.

Van Diggelen probeerde mij verscheidene malen schriftelijk op zielige en onderdanige wijze te vermurwen, maar omdat ik hem op vele fronten beneden de maat vond, luidde mijn antwoord keer op keer: ‘Mijn antwoord was nee, het is nee en het blijft nee. En stuur me geen bemiddelaar op mijn dak.’

Overigens de veronderstelling dat mijn hele verleden op straat ligt, is complete onzin. Die man wéét helemaal niets van mij. En ook niet over mijn verhouding met Ab Visser. Over Ab Visser zelf weet hij ook heel veel niet waardoor het beeld totaal niet klopt. Bovendien heeft hij maar heel weinig van hem als mens begrepen en laat hij zich merkwaardig benepen over hem uit.

Een slordig interviewer is van Diggelen ook: hij schrijft mij onjuiste informatie toe betreffende de NVSH in zijn bronvermelding. Aantekeningen maakte hij niet tijdens dat enige gesprek en hij nam het ook niet op.

Ik laat het hier maar bij.