Het Dagblad van het Noorden brengt vandaag het nieuwtje dat Rense Sinkgraven het initiatief heeft genomen voor een eerbetoon aan Jacob Israël de Haan in Smilde. In die plaats werd De Haan geboren op 31 december 1881. Erg lang heeft hij niet in het Drentse dorp gewoon, want al in 1884 verhuisde het gezin De Haan naar Zaandam. Het streven van Sinkgraven is om op 30 juni 2014 een gedenksteen te onthullen in Smilde.

Tzum vroeg Sinkgraven nadere informatie. De publiciteit komt wel wat vroeg, aldus Sinkgraven, want op 30 juni vindt de aftrap plaats voor de inzamelingsactie. ‘Dan hebben we een jaar om het geld bij elkaar te krijgen. We proberen geld via fondsen binnen te krijgen, maar we gaan ook aan de slag met crowdfunding.’ Op 30 juni 2014, 90 jaar na de dood van de schrijver van Pijpelijntjes en dichter van prachtige kwatrijnen, moet er een groot Jacob Israël de Haan-festival plaatsvinden in Smilde, waar regionale en nationale dichters zullen optreden. Op die dag zal ook de gedenksteen onthuld moeten worden.

Sinkgraven: ‘Ik vind het vreemd dat er in Smilde wel een Carry van Bruggen-straat is, maar dat niets herinnert aan Jacob Israël de Haan. Daar moet verandering in komen.’

In Zaandam heeft het ook veel voeten in de aarde nodig gehad, maar de gedenksteen daar is dit jaar geplaatst. In Amsterdam hangt er een gedenkbordje voor De Haan in de straat die naar de schrijver is vernoemd, vind je een monument én zijn er regels van hem te lezen op het Homomonument.

Tzum zal later dit jaar verder berichten over de actie in Smilde.