In zijn column op de website van Podium uit Joost Nijsen vandaag stevige kritiek op de nieuwe opzet voor Manuscripta die dit jaar zal samenvallen met de Amsterdamse Uitmarkt. Directe aanleiding voor de ergernis vormt een brief van de CPNB aan de uitgevers waarin gevraagd wordt om ‘maximaal 2 auteurs per imprint’ voor te dragen voor presentatie op de twee Manuscriptapodia op het Museumplein. Op zichzelf is de keuze voor de twee auteurs al lastig genoeg, maar de CPNB wil toch nog de finale zeggenschap hebben over de keuze. Bovendien moet de uitgever nog € 450 per auteur betalen.

Is dit niet heel erg dubbelop, uitgevers laten meebetalen aan collectieve propaganda, waarvan Manuscripta een bestanddeel vormt, en ze vervolgens ook nog serieus geld te vragen per deelnemende auteur? In de uitverkiezing waarvan ze dan ook nog eens aan de CPNB het laatste woord moeten geven? Een CPNB die auteurs zal willen uitverkiezen voor wie wij eigenlijk geld moeten vragen?

Lees de hele column hier.