Stijl

Stijl en authenticiteit zijn de twee pijlers waarop een literair kunstwerk rusten moet. Zijn deze pijlers broos of onevenwichtig, dan zakt het bouwwerk onvermijdelijk langzaam uit het lood en in pastei. Maar zijn deze pijlers van een massieve consistentie dan zullen compositie, vorm en inhoud zich als vanzelf manifesteren.

De authenticiteit van een literair kunstwerk, dat aspect waarin het in zichzelf reeds bleek te bestaan, niet gezocht, maar gevonden, niet verzonnen, maar onthuld, is de geest van het geschrift, die door de stijl zichtbaar wordt gemaakt en getooid.

Zonder stijl geen vorm en geen inhoud. Stijl kan op zich bestaan en houdt alle andere mogelijkheden sluimerend in zich gevangen.

Stijl genereert toon en toon genereert vorm en vorm genereert inhoud en inhoud genereert compositie.

En in de harmonie van dit totaal creëert het kunstwerk een unieke signatuur, een eigen zegel, het zegel van echtheid, hetgeen betekent dat het kunstwerk vanaf dat moment voor altijd bestaat, in een autonome werkelijkheid, met zijn eigen artistieke waarheid in haar zuiverste vorm. Amen.

L.H. Wiener