Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde, is niet zo blij met de rede die Dimitri Verhulst hield bij de opening van het academische jaar. Voxweb tekende de mening van de hoogleraar op: ‘De rede is een bij elkaar geraapt lulverhaal, van nietszeggende anekdotes, negentiende-eeuwse gemeenplaatsen over het schrijverschap en een op niets gegronde mening over de literatuurwetenschap. Hoe bestaat het dat iemand Verhulst uitnodigt om hier het jaar te openen?’

In zijn rede ging Verhulst in op de rol van de literatuur en die van de universiteit. Hij heeft zelf ook even gestudeerd, maar dat was geen succes:

Romans werden er behandeld als koude lijken die konden worden opengesneden ter dissectie. Men doceerde er over auctoriale vertelstandpunten op de toon waarmee boodschappenlijstjes konden worden voorgelezen. Nergens laaide er een vuurtje, nergens vonkte de passie, nergens stokte de emotie de stem van de professor.

De hele rede is hier te lezen.

Op Facebook schreef Joosten afgelopen maandag een lange reactie waarin hij ook ongezouten kritiek geeft op het literaire werk van Verhulst en het opneemt voor zijn eigen collega’s:

Mijn grootste ergernis zit elders. In alle jaren dat ik op uiteenlopende letterenfaculteiten werkte of gastcolleges gaf, ben ik tal van collega’s tegengekomen – de één briljant, de ander een tobberige zwoeger, de één een kommaneuker in gedichten van een obscure avantgardist, de ander een cultuurfilosoof van het brede gebaar, sommigen vrienden voor het leven, anderen totale eikels – maar wat ze allemaal, zonder uitzondering, gemeenschappelijk hebben, is de onvoorwaardelijke passie voor de literatuur en de drang die over te brengen op nieuwe generaties jonge mensen en daar, met nauwgezet werken een compleet leven aan wijden. Dat ene Dimitri Verhulst, onder meer auteur van “Godverdomse dagen op een godverdomdse bol”, een boekje dat beter “300 gemeenplaatsen uit 3000 jaar wereldgeschiedenis, oftewel: alles wat uzelf niet op Wikipedia hoeft op te zoeken”, vandaag mocht spreken is een regelrecht affront voor alle aanwezige letterencollega’s die vanaf morgen weer met alle inzet en enthousiasme jonge lezers de liefde voor kunst, cultuur en literatuur gaan bijbrengen.

(via De Papieren Man die nog alert is op Facebook)