Drie Couperuskenners schoven aan bij de tafel van Zondagschrijvers in de bibliotheek van Groningen. Menno Voskuil besprak het jubileumjaar 1913 en Bas Heijne nam het hele oeuvre voor zijn rekening (naar aanleiding van zijn boek Angst en schoonheid). Doeke Sijens maakte een filmpje over het bezoek van Couperus aan Groningen.