Na het stopzetten van de Fedde Schurer-prijs is een nieuwe literaire prijs voor Friese debutanten (proza en poëzie) in het leven geroepen: de Douwe Tamminga-prijs (of priis op z’n Fries). Het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, onderdeel van Tresoar, boekhandel Van der Velde, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân dragen zorg voor deze prijs die € 3.000,- voor de winnaar oplevert. Het geld wordt gedoneerd dood het Tamminga-Piebenga fûns, dat bestaat dankzij de nalatenschap van D.A. Tamminga, Fries dichter en schrijver.

(foto: bespreking van het debuut van Douwe Tamminga in de Leeuwarder Courant)