Dichter, schrijver, essayist en vertaler Jacq Vogelaar is afgelopen maandag overleden staat op de site van Literatuurplein (met een uitgebreide necrologie). Het bericht wordt bevestigd op de site van Raster, het blad waar de schrijver lang aan verbonden was. Vogelaar werd 69 jaar.

Vogelaar was in Nederland een van de representanten van het experimentele proza, wat onder meer resulteerde in de onleesbare roman Raadsels van het rund (1978), maar zijn oeuvre is zo veelzijdig dat er ook een zeer leesbaar kinderboek, Het geheim van de bolhoeden, tegenover staat. Op de website van DBNL staat zijn essaybundel Terugschrijven, over buitenlandse literatuur, online. In het tijdschrift Raster, waar hij decennialang redactielid van was, staan ook veel vertalingen van zijn hand van diverse, niet altijd even populaire auteurs, als Danilo Kiš, Nicolas Miletitsj en Michel Foucault.

In een interview met Lidy van Marissing uit 1971 (ook op DBNL) gaat Vogelaar in op zijn schrijverschap, het experimentele proza en de verhouding tussen politiek en literatuur. Over zijn eigen schrijven zegt hij in het interview:

Schrijven is voor mij geen doel, wel is het een vorm van leven zolang het schrijven mij de mogelijkheid geeft intenser en gekoncentreerder te voelen en te denken en daaraan tegelijk vorm te geven zodat het iets anders wordt dan ikzelf. Dit is het echte van het (schijnbaar) onechte. Zolang ik niet weet wat men met “het leven” bedoelt, omdat ik het eenvoudig een vervelende pesterige onmenselijke rottroep vind die me weinig stimuleert me er behaaglijk in te voelen, laat staat er adem- en bewusteloos in op te gaan (leef met plezier, ga met plezier in rook op), zolang geef ik de voorkeur aan een wereld die ik zelf nog enigszins in de hand heb.

De overlijdensadvertentie in de Volkskrant vermeldt dat Vogelaar op woensdag 18 december begraven wordt op Zorgvlied in Amsterdam.

Op de site van De Revisor een in memoriam van Erik Lindner. Bij Vrij Nederland een interview van zes jaar geleden door Mischa Cohen.