Een bedankbrief voor de bloemen die A.F.Th. van der Heijden van BZZTôH ontving toen hij de Multatuliprijs ontving voor De gevarendriehoek (‘Zonder felicitaties is geen enkele prijs geldig’).

Een brief waarin uitgever Geert van Oorschot bekent dat hij zijn toespraken nooit uitschrijft (‘Als men in het openbaar iets meent te moeten zeggen moet je dat niet van een papiertje voorlezen. Dan is de aardigheid er immers af’).

Of Simon Vestdijk die een handtekeningenjager schrijft dat hij geen foto van hemzelf beschikbaar heeft.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van brieven, ansichtkaarten en telegrammen die antiquariaat Fokas Holthuis in Den Haag vanaf vandaag aanbiedt. Je hebt al een brief voor twaalf euro (van Couperus-biograaf Frédéric Bastet).

De duurste brieven moeten honderd euro opleveren, maar dan heb je wel een typoscript met handgeschreven toevoegingen van Hella S. Haasse, een brief van Dick Hillenius of een brief van een 23-jarige Mensje van Keulen die kopij stuurt naar De Gids-redacteur Ed Hoornik.

Voor alle schrijverspost kun je hier terecht.