Achtentwintigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus auteur werd en hoe hij een nieuw ABC-boek uitgaf en hoe daarom de boeren een zware aanklacht tegen hem indienden.

 1. Nauwelijks als onderwijzer aangetreden

  Constateerde Hieronimus al met lede

  Ogen dat het gebruikte ABC-

  Boek voor kinderen niet voldee.

 2. Want daar de leerstof werd aangeboden

  Volgens de Ballhornsche methode,1

  Nam Hieronimus hier en daar

  Een aantal grove fouten waar.

 3. Hij besloot tot een ingrijpende revisie

  Die leidde tot een geheel herziene editie,

  Die hij dan ook korte tijd nadien

  Als volgt getiteld het licht deed zien:

 4. Nieuw ABC-boek, gerevideerde

  En met allerlei uitbreidingen vermeerde

  Uitgave / van Hieronimus

  Jobs, Theologiae Candidatus.

 5. Het was met dit boekje wel even wennen

  Want de alfabetletters, zoals we die kennen,

  Had hij uitgebreid met de ft,

  Alsmede met de sch en de st.

 6. Terwijl de haan (die achterin afgebeeld was)

  Door hem in ernstige mate misdeeld was,

  Want de sporen bleken zoek

  In dit gloednieuwe ABC-boek.

 7. Dat heeft hem toch niet kunnen verhinderen

  (tot lering en vermaak van de kinderen)

  Die ontspoorde haan nog bovendien

  Van een nest en een ei te voorzien.

 8. Het boek had zijn nut nog niet bewezen,

  Of de boeren begonnen het kritisch te lezen

  En kregen zo prima gelegenheid

  Tot een uiterst verbitterde strijd.

 9. Want het boek wekte bij geen van allen

  Ook maar het geringste welgevallen,

  En ze beschouwden met elkaar

  Die nieuwigheid als een groot gevaar.

 10. Zelfs de verstandigsten onder die heren

  Konden niet anders dan concluderen

  Dat de auteur van dit nieuw ABC

  Aan auteursallures lee.

 11. Zoals wanneer ’s zomers in zwoele luchten

  Een naderend onweer valt te duchten

  En er gewoonlijk vlak daarvoor

  Zich horen laat een zacht gemor,

 12. Zo begon het in Ohnewitz onder de boeren

  Aan alle kanten ook dof te rumoeren

  En boven het hoofd van Hieronimus

  Trok een zwaar onweer samen dus.

 13. Hij kreeg door de houding en manier van praten

  Van de Ohnewitzers wel iets in de gaten,

  Maar hij vertrouwde zonder meer

  Op de protectie van zijn heer.

 14. Maar de Ohnewitzers waren te zeer verbolgen

  Om Hieronimus langer stilzwijgend te volgen

  En zodoende kwamen ze deze keer

  Luidkeels tegen hem in het geweer.

 15. Ze kwamen namelijk allemaal samen,

  En de koster vervaardigde in hun naam ‘n

  Klaagschrift op de volgende toon:

  Hoogedelgeborene, genadige patroon,

 16. Wij boeren, werkzaam op de boerderijen

  Van Ohnewitz en Uwedeles landerijen,

  Doen met eerbied en nederig ontzag

  Over onze schoolmeester ons beklag,

 17. Aangezien hij tegen de zin van ons boeren

  Gewaagd heeft vernieuwingen in te voeren

  Onder het dwaze voorwendsel dat

  Het schoolwezen daar behoefte aan had.

 18. Bovendien gedraagt hij zich niet op de wijze

  Die men van een brave leraar mag eisen,

  Wat hier door allen wordt veroordeeld,

  Als niet dienende ons tot voorbeeld.

 19. Om van alle punten die wij beklagen

  Alleen de meest dringende voor te dragen,

  Treft hem primo vooral het verwijt

  Dat hij ongevraagd en eigengereid

 20. Een nieuw ABC-boek heeft doen verschijnen

  En daaruit de sporen heeft laten verdwijnen

  Van de haan, die door dit gemis

  Wezenlijk minder hanig is.

 21. Anderzijds verzwaart hij het leren

  Door nieuwe letters te introduceren,

  Want de sch, de ft en st

  Deden in het alfabet eerder nooit mee!

 22. En hoewel men eenvoudig kan weerleggen

  Dat hanen een kippenei zouden leggen,

  Ligt er nu toch eentje onder die haan,

  Alsof die haan dat zelf had gedaan.

 23. Zulke dingen zijn gedoemd bij het leren

  Een kind te verwarren en te frustreren,

  Bovendien is een zodanig alfabet

  Hoe dan ook in strijd met de wet.

 24. Pro secundo hebben alle scholen hier ‘n

  Ezelskop hangen, een bordpapieren,

  Die elk kind dat vervelend doet

  Bij wijze van straf dragen moet.

 25. Hoe hard en gevoelig die genomen

  Strafmaatregel in concreto aan moge komen,

  Toch droegen alle kinderen hier

  Die ezelskop altijd met plezier.

 26. Maar de heer Jobs was het niet naar genoegen

  En moest aan die kop nog van alles toevoegen:

  Hals, staart, boven- en onderdeel:

  Zo werd het een ezel in zijn geheel.

 27. Hoe jammerlijk je nu de kindjes hoort klagen

  Die een ezel in toto moeten dragen,

  En een gruwelijk kijkspel bieden zo,

  Tart elke beschrijving! Pro tertio

 28. Pleegt mijnheer Jobs met snoeiharde lellen

  De kinderen op zijn barbaarst te kwellen;

  En door een klap van de meester verloor

  Al menig arm jongetje zijn gehoor.

 29. Pro quarto pleegt hij zich niet te generen

  De armeluiskinderen te discrimineren;

  Die krijgen volledig onverdiend

  Twee keer zoveel slaag toegediend.

 30. Pro quinto pleegt hij hun zakken en broeken

  Nauwkeurig op snoepgoed te onderzoeken,

  En vindt hij appels of nootjes, nou,

  Dan pakt hij die af en eet ze zelf gauw!

 31. Pro sexto is op zijn manier van werken

  Ook in ander opzicht veel aan te merken,

  Want met de schout zijn kostgangers vrouw

  Neemt hij het, zeg maar, niet zo nauw,

 32. Ook zit hij dagelijks “Bij Tante Rosa”

  En drinkt daar ophitsende spirituosa

  En heeft menig avond tot rond middernacht

  Met de dorpsschout kaartend doorgebracht,

 33. Maar willen het vooralsnog hierbij laten

  En smeken in nederigheid Uwe Gnaden

  Dat hij ons, koste wat het kost,

  Van deze schoolmeester verlost.

 34. Hebben de eer dit u aan te bieden:

  Verzamelde keuters en akkerlieden,

  Aldus in Ohnewitz geschreven.

  N.N.N.N.N.N.’

125


Noot

1 Ballhornsche methode: verwijst naar de boekdrukker Johann Ballhorn, die in 1586 een heruitgave van het Lübeckse stadsrecht drukte die meer fouten bevatte dan de vorige druk. Het daarvan afgeleide werkwoord luidt nog altijd ‘verballhornen’ oftewel ‘verschlimmbessern’.