Twaalfde hoofdstuk

Hoe Hieronimus zijn weg per postkoets vervolgde en hoe hij daarin een schone dame aantrof, die hij lief kreeg en die zijn zakhorloge stal.

 1. Hoe het Hieronimus in de postwagen

  Verder vergaan is, zult u zich afvragen.

  Welnu, hij kwam nog steeds niet goed weg

  En ondervond weer de nodige pech.

 2. Nog altijd had hij (zoals te verwachten)

  Die heer met de grote pruik in gedachten,

  En hij besefte nu eigenlijk pas

  Dat die man waarschijnlijk een oplichter was.

 3. Hij bleef ontroostbaar dat hij naar de duiten

  Van moeders pakje voortaan kon fluiten

  En zuchtte diep en wenste ontdaan

  Die heer met de grote pruik naar de maan.

 4. Al sputterend kneep hij zijn lippen samen,

  Maar een naast hem gezeten beeldschone dame

  Wier aanwezigheid hem eerst was ontgaan

  Doorbrak zijn bedroefde gemijmer spontaan.

 5. Ze was nauwelijks ouder dan twintig jaar en

  Was knap en had gitzwarte ogen en haren

  En rozerode wangen en dito mond,

  Een prachtig figuur en vooral een bijzond-

 6. ere charme in heel haar wezen,

  Gelijk aan alles was af te lezen,

  En opgewekt stelde ze hem de vraag

  Wat hem zo droevig stemde vandaag.

 7. Daarbij lachte ze zo hartveroverend

  En was haar charme dermate betoverend

  Dat hij, omdat hij dicht naast haar zat,

  Het zakje met moeders duiten vergat.

 8. En het was werkelijk zo dat de arme

  Hieronimus van haar blikken en charme

  Zo ondersteboven was dat het riskant

  En gevaarlijk werd voor zijn beetje verstand.

 9. Je zag hem gewoonweg in liefde ontgloeien,

  Hij liet er dan ook geen gras over groeien

  En heeft haar, als een echte romanfiguur,

  Zijn liefde verklaard, vol bronst en vol vuur.

 10. Zij luisterde naar hem met open oren,

  Zonder hem in zijn verhaal te storen,

  Zodat hij (niet zonder vrijpostigheid)

  Zich dichter tegen haar aan heeft gevlijd.

 11. Of hij verder nog iets gedaan wist te krijgen

  Wat de discretie ons noopt te verzwijgen,

  Weet ik niet, maar de gelegenheid

  Vroeg om een uurtje vol tederheid.

 12. Eenmaal bij het poststation aangekomen,

  Heeft ze hartelijk afscheid van hem genomen,

  Maar waar zij vervolgens naartoe is gegaan,

  Wordt u hier nog niet uit de doeken gedaan.

 13. Een paar uur na haar vertrek uit de wagen,

  Begon het Hieronimus langzaam te dagen,

  Toen hij voor het eerst op zijn klokje keek,

  Dat echter niet langer aanwezig bleek.

 14. Dit wederom zo fatale gebeuren

  Bleek de brave Hieronimus zeer te betreuren,

  Vooral toen het tot hem doordrong dat

  Zijn lief deze diefstal uitgevoerd had.

 15. Nu kon hij alleen nog geduldig hopen

  Haar ooit nog eens tegen het lijf te lopen,

  Wel besefte hij langzaam de wenselijkheid

  Van een tikkeltje meer voorzichtigheid.

 16. Ook nam hij zich voor, gezien de problemen,

  Bij aankomst de pen ter hand te nemen

  En zijn ouders dringend te vragen om geld

  Zodat de schade kon worden hersteld.

 17. Hij is, zonder verdere ergerlijkheden,

  Ten slotte het stadje binnengereden

  En zodoende was onze Hieronimus

  Van nu af aan een academicus.