Vierentwintigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus als secretaris voor curieuze zaken kwam te staan, en hoe hij werd weggejaagd.

 1. Geachte lezer, onze voorouders waren

  Beslist geen stompzinnige Kampenaren,

  Nee, ze hadden over het algemeen

  Juist vele verstandige ideeën.

 2. Ze hebben dan ook tijdens hun leven

  Hun nageslacht veel wijze leren gegeven,

  Veel van hun spreuken zijn nu nóg waar,

  Hun wijsheid blijkt daaruit zonneklaar.

 3. Zo is er bijvoorbeeld in alle landen

  O.a. een spreekwoord voorhanden

  Dat oud is en toch nooit vergrijst

  En dagelijks zijn juistheid bewijst.

 4. Het luidt aldus: Wie de last moet dragen

  Van louter en alleen gelukkige dagen,

  Moet door de natuur natuurlijk wel

  Voorzien zijn van een sterk beendergestel.

 5. Dat dit oude spreekwoord getuigt van waarheid

  Wordt in dit hoofdstuk weldra bewaarheid

  En laat Hieronimus niet ongedeerd

  In wie deze wijsheid zich manifesteert.

 6. Want hij leefde gelijk de rijkste vorsten,

  Wist daarbij van hongeren noch dorsten,

  Kon slapen, door zwanendons toegedekt,

  En werd nooit door iemand voortijdig gewekt.

 7. Hij sliep, at en dronk naar lieve luste,

  Al liep daar dan nog wel steeds die bewuste

  Voor hem zo rampzalige joffer rond,

  Die hij met verliefde ogen verslond.

 8. Aan haar blikken en haar hele wezen

  Was volgens hem duidelijk af te lezen

  Dat ook Amalia van haar kant.

  In sterfelijk verliefd-zijn was ontbrand.

 9. Steeds als ze hem haar gezicht toekeerde

  Dat hij van dichtbij en detail bestudeerde,

  Flitste er iets door hem heen van dat

  Hij haar al eens eerder bezichtigd had.

 10. Dus stapte hij heen over alle bezwaren

  Door driest zijn liefde te verklaren,

  En weldra gingen ze met elkaar om

  Als je reinste bruid en bruidegom.

 11. Bang als hij was voor kwade vermoedens,

  Bleef hij, zo goed hij maar kon, op zijn hoedens,

  En kwam de oude baas eraan,

  Deed hij alsof hij haar niet zag staan.

 12. Maar des te veelvuldiger werden intussen

  Met louter speelsigheidjes en kussen

  De verboden uurtjes gevuld aldus

  Door Amalia en Hieronimus.

 13. Dat de schrijver zo tactvol kon manoeuvreren

  Kon de kamerjoffer ten zeerste waarderen,

  Nu zij niet behoefde te vrezen dat zij

  Daardoor zou raken uit het gevlij.

 14. Hij kreeg daarom dan ook veel mooie dingen:

  Doosjes en hemden, gespen en ringen,

  Doekjes, manchetten, kousen naar wens,

  Muts, handschoen, dassen enzovoort, enz.

 15. Toen hij haar weer eens een keer kwam bezoeken

  Teneinde ambtshalve iets af te boeken,

  Reikte ze hem na afloop spontaan

  Een prachtig zakhorloge aan.

 16. Dat werd ook in dankbaarheid aangenomen,

  Maar toen hij scherper keek, dacht hij te dromen,

  En riep, terwijl zijn stem haast brak:

  ‘Dat horloge ken ik als mijn zak!’

 17. Amalia schrok natuurlijk terdege,

  Maar zat niet om een antwoord verlegen,

  En heeft hem zonder omhaal bekend

  Het gekregen te hebben van een student.

 18. ‘Als dat niet uitermate raar is,

  Dan weet ik het niet!’ sprak de secretaris,

  Zodra hij bekomen was van de schrik:

  ‘Die student, Amalia, dat was ik!’

 19. En beiden bezonnen zich in die situatie

  Op hun vijf jaar eerder begonnen relatie;

  Het feit dat ze toen zijn horloge stal

  Was, zei ze giechelend, louter toeval.

 20. Feit was dat ook hij weldra hartelijk lachte

  Bij de vermakelijke gedachte

  Dat zo opeens, na vijf jaar en één dag,

  Dat klokje opnieuw in zijn handpalm lag.

 21. Overigens was het eenvoudig te verklaren

  Dat de joffer met het verstrijken der jaren

  In de kandidaat/secretaris al niet meer

  De student herkend had van weleer.

 22. Maar niettemin bleek deze rare affaire

  Het tweetal nog sterker te stimuleren,

  De oude edelman ten spijt,

  Tot wederzijdse intimiteit.

 23. Wat er na verloop van tijd toe moest leiden

  Dat je hen zelden meer aantrof gescheiden;

  En dat ze gek waren op elkaar

  Toonden ze ook in het openbaar.

 24. Als zij ergens was, in de tuin of de kelder,

  Was hij daar ook (dat was alleszins helder),

  Ook in de keuken, slaapkamer of stal

  Volgde hij haar overal.

 25. Zelfs als zij ’s nachts op warmhartige wijze

  Haar broodheer vrijwillig een dienst wou bewijzen,

  Zorgde Hieronimus dat hij meteen

  Klaarwakker bij haar op de mat verscheen.

 26. Was hij aan het schrijven en het noteren

  Kwam Amalia hem steeds assisteren,

  En was niet bij hem weg te slaan

  Waar ze hem maar zag gaan of staan.

 27. Ze placht hem de heerlijkste hapjes te geven

  Die van het diner waren overgebleven;

  Stond er wild of kalfsgebraad op het menu,

  Bracht ze hem steevast de niertjes en jus.

 28. Uit de kelder met de bourgognewijnen

  Liet ze geregeld een flesje verdwijnen,

  Dat dan Hieronimus van haar kreeg,

  En die dronk het vervolgens leeg.

 29. Kortom, hij beleefde wellustige tijden,

  Ik zeg u dat iedereen hem zou benijden,

  Ik durf zelfs te beweren dat

  Geen bisschop of paus het ooit beter had.

 30. Maar de lezer heeft wel al begrepen,

  Dat dit zich niet eeuwig zo voort kon slepen,

  Want de oude, genadige heer,

  Merkte het spelletje meer en meer.

 31. Normaliter steeds even blij van nature,

  Begon hij nu toch rap te verzuren,

  En gaf Hieronimus te verstaan

  Dat het zó niet langer door kon gaan.

 32. Hij wilde hem (zei hij ten overvloede)

  Voor verdere misstappen graag behoeden

  En dat, als hij van die relatie niet afzag,

  Dit helaas zou leiden tot zijn ontslag.

 33. Hieronimus heeft hem heilig bezworen

  Dat Amalia nog even kuis was als tevoren,

  En dat hij nooit meer met ‘die vrouw’

  Ook maar één woordje wisselen zou.

 34. ‘In dat geval, kunt u zonder meer blijven

  En onbeperkt al mijn brieven schrijven

  Als secretaris, zolang u maar wilt!’

  Reageerde de oude edelman mild.

 35. Hoewel Hieronimus nu beter oplette

  En met haar de gewraakte amourette

  Alleen nog in het geheim bedreef

  En des vlijtiger noteerde en schreef,

 36. Beleefde hij kort na die confrontatie

  Opnieuw een onaangename sensatie,

  Toen de oude heer diep in de nacht

  Amalia een bezoekje bracht,

 37. Zoals hem dat geregeld behaagde

  Als de slapeloosheid hem te zeer plaagde,

  Want bij die aardige vriendin

  Sliep hij gewoonlijk beter in;

 38. Enfin, daar had je het gedonder

  Omdat hij, wonder boven wonder,

  Zag dat zijn plaats bij haar in bed

  Al door Hieronimus was bezet.

 39. Jemig! Godsamme! Wel potverjandomme!

  Het tieren en vloeken wou niet verstommen;

  En zo werd nog in diezelfde nacht

  Hieronimus het huis uit gejaagd.

 40. Daar hielp geen bidden meer en geen smeken,

  Er waren geen potjes meer om te breken,

  En zelfs de kamerjoffer daar

  Zweefde bijna in levensgevaar.

 41. Wel kon ze met moeite door vlijen en slijmen

  De vertrouwensbreuk nog gedeeltelijk lijmen,

  Maar voor de onzalige kandidaat

  Kwam elke vorm van hulp te laat.