Op Facebook kondigt Joost Zwagerman aan met een nieuwe poëziebundel te komen. Het is bijna tien jaar geleden dat Zwagerman een bundel met nieuwe gedichten publiceerde; in 2005 verscheen Roeshoofd hemelt.

Kan het niet laten. Boek verschijnt pas over zes maanden, maar de cover is al gereed. Ik waag dus deze posting op Facebook. Publikatie: september 2014. Nieuwe gedichtenbundel. (Is nog niet gereed, afgerond en voltooid, maar uw edele dienaar werkt keihard aan voltooiing – duimt u allen mee?

De titel van nieuwe poëziebundel luidt: Voor alles. Het is in ieder geval bekend dat moderne kunst een grote rol zal spelen in de nieuwe gedichten.

Aanvulling van Joost Zwagerman:

In 2005 verscheen mijn bundel Roeshoofd hemelt. Echter, in 2010 verscheen mijn bundel Beeld verplaatst, met voor een klein deel eerder gepubliceerde gedichten bij werk van beeldend kunstenaars, maar voor een groot deel nooit eerder gepubliceerde gedichten bij werken van o.a. Erwin Olaf, Rineke Dijkstra, Aldert Mantje, Sandra Derks, Pieter Bijwaard, Harald Vlugt en een aantal andere kunstenaars. Mijn laatstverschenen gedichtenbundel verscheen dus niet in 2005 maar in 2010. Nu, vier jaar later, verschijnt dus Voor alles. Het is wel begrijpelijk dat veel mensen Beeld verplaatst over het hoofd zien of hebben gezien, want de bundel verscheen gelijktijdig met Duel, het Boekenweekgeschenk, en de aandacht voor dat Geschenk was dermate groot dat Beeld verplaatst goeddeels onopgemerkt is gebleven, ondanks een begeleidende tentoonstelling in 2010 in Meermanno waar al het werk van de kunstenaars te zien was dat ook in Beeld verplaatst staat afgebeeld.