Goed nieuws uit biografieënland. Deze zomer verschijnen de biografieën van twee grootheden uit de Nederlandse literatuur: dichteres Ida Gerhardt (1905-1997) en criticus Kees Fens (1929-2008). Beide biografieën zullen worden uitgegeven door Uitgeverij Athenaeum.

In juni verschijnt eerst de biografie over Fens, geschreven door Wiel Kusters. De catalogus schrijft:

Kun je over het leven van Kees Fens een biografie schrijven die meer is dan een boekgroot essay? Wiel Kusters bewijst met Mijn versnipperd bestaan dat dat kan. Hij schetst een ontroerend portret van de man die na zijn dood in de literaire wereld een leegte achterliet die niet meer gevuld werd.

In september ligt Dwars tegen de keer van Mieke Koenen in de boekhandel, het levensverhaal van Gerhardt.

Voor het eerst verschijnt nu een volledige biografie. Op basis van talrijke nieuw ontdekte archiefstukken, brieven, lezingen en ongepubliceerde gedichten schetst Mieke Koenen de verbanden tussen Gerhardts literaire werk en haar levensloop.