Op initiatief van Anton Dautzenberg stond er vandaag een brief in de Volkskrant over Vereniging Martijn. De brief roept de Hoge Raad op om de Vereniging Martijn niet te verbieden. Dautzenberg probeert al langer meer nuance aan te brengen in de discussie over pedofilie.

Verschillende schrijvers ondertekenden de brief: Chrétien Breukers, Arnon Grunberg, Detlev van Heest, Ted van Lieshout, Joubert Pignon, L.H. Wiener en Tommy Wieringa.

In de brief staat: ‘Een verbod zou de vrijheid van vereniging en van meningsuiting, alsmede de mogelijkheid van meningsvorming ernstig in gevaar brengen.’

Op de site van de Volkskrant wordt vandaag schrijfster Maartje Wortel geïnterviewd. Ook zij ondertekende de brief. Ze zegt:

Ik ben niet voor pedofilie. Ik zeg niet: O, je mag best aan kinderen zitten. Als dat gebeurt, is dat afschuwelijk. Maar de mensen in de verenging Martijn hebben niets gedaan, ze hebben geen strafbaar feit gepleegd. Je kunt de fantasie van een ander niet strafbaar stellen.