Gisteren verscheen er een bericht op de homepage van TenPages dat de site is overgenomen door het bedrijf Tekst en Uitleg uit Peize. Tekst en Uitleg van Jaap Burgstra wil de site in gewijzigde vorm voortzetten.

In het bericht van de curator, dat op TenPages is overgenomen staat:

Daarnaast is Tekst en Uitleg B.V. voornemens om bestaande contracten tussen TenPages, uitgeverijen en auteurs, voor zover mogelijk, één op één over te nemen. Voorts zal Tekst en Uitleg B.V. de mogelijkheden onderzoeken om nog niet uitgegeven manuscripten alsnog uit te geven.

Voor de goede orde merk ik op dat Tekst en Uitleg B.V. niet de schulden van TenPages of de verplichtingen van TenPages tegenover degenen die via crowdfunding in een manuscript hebben geïnvesteerd (de “aandeelhouders”) zal overnemen.

Tekst en Uitleg B.V. geeft nu veel boeken uit over crowdfunding en fondsenwerving.